Nettiajanvaraus

Klikkaa tästä ajan varaukseen!

Henkilötietolain(523/99) mukainen informointi.
Antamanne tiedot tallennetaan potilasrekisteriin,jonka ylläpitäjä on Martinlaakson hammaslääkäriasema (Vuono 0y). Rekisteriä ylläpitävät hammaslääkäriasema ja siellä toimivat keskitettyyn rekisterinpitoon osallistuvat hammaslääkärit yhteisesti. Potilastietonne ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseenne liittyen niitä voidaan suostumuksenne perusteella käyttää hammaslääkäriasemalla. Muille niitä luovutetaan vain lain perusteella tai luvallanne. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne. Lisätietoja saatte vastaanoton rekisteriselosteesta/informointilomakkeesta.